Week tegen Eenzaamheid bij Hollands Kroonse Doet & Ontmoet - LSBO-Hollands Kroon

Ga naar de inhoud

Microsoft hulp voor digitalisering ouderen

LSBO-Hollands Kroon
7 juni 2020
Gedurende de coronacrisis gebeurt er veel online. Voor veel ouderen is  dat even wennen en vaak lastig. De Lokaal Samenwerkende  Belangenorganisatie Ouderen in de Gemeente Hollands Kroon wil daar in  samenwerking met Wonen Plus Welzijn hulp bij bieden. Voor dit doel deden  zij bij de Hollands Kroonse Uitdaging een aanvraag voor een bijdrage  uit het Microsoft C-19 Response Fund, Deze werd gehonoreerd. Op  bijgaande foto ziet u Marika De Jager van Wonen Plus Welzijn en Jan Kers  van LSBO-HK.

Bookmark and Share

Bankrelatie: NL18 RABO 0330 7971 82

Ingeschreven bij de KvK : 7180 6539
Terug naar de inhoud