VOA-Opleiding - LSBO-Hollands Kroon

Ga naar de inhoud

VOA-Opleiding

Is de functie van vrijwillige onafhankelijk adviseur (VOA)/Clientondersteuner  iets voor u?
Er is een toekomst weggelegd voor de vrijwillige onafhankslijke advisering ofwel de VOA. Dit kan men lezen in allerlei publicaties en is gerelateerd aan de uitvoering van de Wmo en veranderingen die plaatsvinden in de zorg.

Wat is een VOA?
 1. Een VOA is een vrijwilliger die op verzoek of op eigen initiatief  een leeftijdsgenoot of oudere ondersteunt, verwijst, bemiddelt of vrijblijvend adviseert. Dit kan gaan over  regelgeving, zorg,welzijn, wonen, mobiliteit en participatie.
 2. De VOA is een EHBO-functie. D.w.z. de VOA signaleert, analiseert en zal zonodig bemiddelen en verwijzen naar professionele instanties.
 3. De VOA geeft geen dwingende adviezen maar probeert de stuurkracht van de hulpvrager te versterken en daar waar mogelijk te helpen. Echter, de hulpvrager blijft altijd zelf verantwoordelijk.  Ook gebeurt het dat er helemaal geen concrete hulpvraag is maar dat een goed gesprek wonderen doet.

Een VOA speelt een rol in de contacten met:    
LSBO-HK, Wonen plus Welzijn en de ingestelde servicepunten.

Tijdens de opleiding wordt veel aandacht besteed aan:
 • Gesprekstechnieken en doorvragen (achterhalen van de vraag achter de vraag)
 • Luisteren en aandacht hebben voor de ander
 • Sociale wetgeving, WLZ, Wmo en Zorgverzekering
 • In een interactieve training van vijf dagdelen wordt besproken:
 • Waarde en inspiratie waaronder levensvragen.
 • Het bespreken van de resultaten van de gemaakte contacten.

Structuur van de lessen en de werkwijze
 • Er worden korte inleidingen gegeven over een groot aantal actuele onderwerpen: Wmo, de Kanteling, de WLZ, de Zorgverzekering e.a.
 • Er worden individuele en/of groepsopdrachten gegeven
 • De gesprekstechnieken worden geoefend (keukengesprek in de vorm van een case),
 • Er vinden groepsdiscussies plaats
 • Een thuisopdracht met als doel contact leggen met een collega hulpverlener

Zijn er toelatingseisen? NEE, wel intake gesprek.
 • Men moet bezitten over een goede luistervaardigheid
 • Bereid zijn om gespreksvaardigheden te oefenen
 • In staat zijn contacten te leggen
 • Tijdens een intakegesprek komt motivatie en belangstelling aan de orde.

Bent u geïnteresseerd in deze zeer interessante vrijwilligersfunctie of wilt u meer informatie?
Neem dan contact op met:  Hr. Wouda, tel. 0223-534016, email: t.wouda3@quicknet.nl
of met Marika de Jager tel.0224-273140. email: m.dejager@wonenpluswelzijn.nl

Correspondentieadres.
Secretariaat LSBO-Hollands Kroon
Nieuweweg 26                                          
1761EH  Anna Paulowna
Bankrelatie: NL18 RABO 0330 7971 82
Ingeschreven bij de KvK : 7180 6539

Terug naar de inhoud