LSBO-Hollands Kroon

Hollands Kroon
Ga naar de inhoud
WELKOM OP DE WEBSITE VAN DE
LOKAAL SAMENWERKENDE BELANGENORGANISATIE OUDEREN
HOLLANDS KROON

Lokaal Samenwerkende Belangenorganisatie Ouderen (LSBO) in de gemeente Hollands Kroon wordt gevormd door de afdelingen van de ouderenbonden, senioren-en activiteitenverenigingen  
Daarmee vertegenwoordigen zij een zeer groot aantal senioren binnen de gemeente Hollands Kroon.
LSBO-Hollands Kroon Staat voor:

Emancipatie en zeggenschap van senioren over hun leven.

De gemeente heeft een belangrijke rol in het begeleiden en uitvoeren van de rechten van senioren op veel terreinen.

Voert daarom een lobby naar de lokale politiek. U bent in alle kernen de ogen en oren van de gemeente.

Waar u zaken signaleert die wij met de gemeente kunnen bespreken, doen wij dat in overleg met u.

Wil samenhang tussen oudere en jonge senioren tot stand brengen en bevorderen.

In een tijd van vermaatschappelijking van de samenleving is het belangrijk dat de senioren kunnen beschikken over een eigen netwerk waarop zij indien nodig kunnen rekenen.

Biedt een lokaal senioren netwerk op schaalgrootte die voor hen herkenbaar en hanteerbaar is.

Wil dat de senioren binnen Hollands Kroon hun belangen kenbaar kunnen maken via de vertegenwoordigers van een van de aangesloten organisaties binnen zijn of haar dorpskern of als donateur van onze organisatie.

Zal informatie geven via de organen van de afdelingen, onze website en nieuwsbrieven.

Ook zullen wij u op de hoogte houden van de ontwikkelingen betreffende  het organiseren van activiteiten en themabijeenkomsten.
 
Vindt ook dat de recreatieve belangen om als senior in de samenleving te kunnen meedoen van groot belang zijn.
Gratis
clientondersteuning

bij
keukentafelgesprek
Uitslag enquĂȘte

Prev. seniorenonderzoek
Ingeschreven bij de KvK 7180 6539
Bankrelatie: NL18 RABO 0330 7971 82
Terug naar de inhoud