LSBO-Hollands Kroon

Ga naar de inhoud
Samen staan wij sterk
Ontstaan LSBO-Hollands Kroon en ontwikkeling
 
De LSBO-Hollands Kroon is ontstaan in 2010 voorafgaande aan de fusie van de vier voormalige gemeentes, Anna Paulowna, Niedorp, Wieringen en de Wieringermeer.  Alle afdelingen van de ouderenbonden PCOB, KBO en ANBO in deze voormalige vier gemeentes hebben toen besloten dat samenwerking binnen de nieuwe gemeente Hollands Kroon essentieel was om de belangen van de senioren beter te kunnen blijven vertegenwoordigen op lokaal niveau.

In april 2011 werd er een samenwerkingsovereenkomst aangegaan tussen alle afdelingen van de bestaande ouderenbonden in het bijzijn van de burgermeesters van Wieringen en Wieringermeer. Door perikelen binnen de ANBO hebben deze afdelingen in Hollands Kroon toen unaniem besloten zich van deze bond los te koppelen en zelfstandig verder te gaan onder een andere lokale naam. Tevens is de naam Bonden binnen de LSBO toen vervangen door Belangenorganisatie.  Deze naam paste beter bij de activiteiten van de organisatie.

Inmiddels is de LSBO-HK  omgevormd tot een stichting en is opengesteld voor alle activiteiten- en seniorenverenigingen binnen Hollands Kroon en is inmiddels een gerenommeerde partij binnen deze gemeente. Met veel andere organisaties, die zijdelings met het seniorenbeleid te maken hebben, zijn ook samenwerkingsafspraken vastgelegd.
Enquête preventief seniorenonderzoek 2020
U heeft een brief ontvangen met de vraag een enquête in te vullen.
Wonen Plus Welzijn en LSBO-HK (de samenwerkende ouderenbonden, senioren-  en activiteitenverenigingen) zien dat ouderen tussen wal en schip  kunnen vallen door alle veranderingen op het gebied van zorg en welzijn.  Bovendien is Hollands Kroon een uitgestrekte gemeenten met vele kleine  kernen, waardoor niet alle voorzieningen eenvoudig bereikbaar zijn. Wij  willen graag in beeld krijgen hoe uw leven er op dit moment uitziet en  waar u behoefte aan heeft.
We roepen iedereen van 75 jaar en ouder  in Hollands Kroon op aan het onderzoek mee te werken.  Voor uw welzijn nu  en in de toekomst.
t
Klik op de button
en vul het formulier in.
Bankrelatie: NL18 RABO 0330 7971 82

Ingeschreven bij de KvK : 7180 6539
Terug naar de inhoud