Wijkteam - LSBO-Hollands Kroon

Hollands Kroon
Ga naar de inhoud

Wijkteam

Wijkteams
Wijkteam Hollands Kroon

Heeft u vragen of problemen waar u zelf niet  uitkomt? Bijvoorbeeld over uw woonsituatie, (huiselijk) geweld,  echtscheiding, verslaving, eenzaamheid of overlast? Of kunt u wel wat  hulp gebruiken bij de opvoeding van uw kind(eren)? Met deze en andere  vragen kunt u bij het wijkteam terecht. Wij bieden professionele en  concrete hulp. We denken met u mee. Het doel is dat u zelf weer verder  kunt.
Bij de vier wijkteams werken professionele hulpverleners met veel  ervaring op het gebied van jeugdzorg zoals ambulante begeleiding,  dyslexiezorg en respijtzorg en maatschappelijke ondersteuning zoals  dagbesteding, huishoudelijke hulp en woonaanpassingen. Zij zoeken samen  met u naar passende hulp en ondersteuning. De wijkteams werken nauw  samen met verschillende zorginstellingen en organisaties in de kernen.  Met huisartsen, wijkverpleging, consultatiebureau en de GGZ  bijvoorbeeld. Maar ook met scholen en woningcorporaties.
Daarnaast werken de wijkteams samen met organisaties die  basisvoorzieningen aanbieden. Alle inwoners van Hollands Kroon kunnen  hiervan gebruikmaken. Kijk voor meer informatie onder bijzonderheden.
Aanpak          
Het wijkteam werkt samen met u stap voor stap aan  een oplossing. Eerst zetten we de zaken met u op een rijtje. Vervolgens  kijken we wat er nodig is. Wat kunt u zelf oppakken? En waarvoor kunt u  een beroep doen op uw eigen omgeving? Heeft u behoefte aan deskundig  advies, bijvoorbeeld bij de opvoeding van uw kind(eren) of u zoekt  woonbegeleiding? Ook kijken we of er specialistische zorg nodig is. We  maken een plan van aanpak. Bent u het daarmee eens, dan gaan we samen  aan de slag.
En wilt u de zorg zelf organiseren via een persoonsgebonden budget,  is ook dat mogelijk. Ook daarmee helpt het wijkteam u verder. De  wijkteams in Hollands Kroon worden, in opdracht van de gemeente,  georganiseerd door Incluzio Hollands Kroon.
Zo meldt u zich aan:
  • U vult het contactformulier in. Het wijkteam neemt contact met u op om een afspraak te maken.
  • U neemt telefonisch contact op met ons via 088-321 5000. Een  medewerker neemt met u door wat precies uw vraag is. Hij of zij kijkt  vervolgens welke wijkteam-medewerker u het beste kan helpen. Deze  medewerker neemt contact met u op om een afspraak te maken.
  • U loopt binnen bij één van onze inloopspreekuren in Hippolytushoef,  Nieuwe Niedorp of Middenmeer. Dit kan elke maandag van 10.00 uur tot  12.00 uur bij het Arker Boetje, Brugstraat 35 te Middenmeer, elke  dinsdag van 10.00 uur tot 11.30 uur bij de Marske, Irisstraat 2 te  Hippolytushoef en elke donderdag van 9.30 uur tot 12.00 uur bij de Prins  Maurits, Dorpsstraat 79 te Nieuwe Niedorp.
Privacy
Rondom privacy en gegevensverwerking hebben de gemeente Hollands  Kroon en de wijkteams duidelijke afspraken gemaakt over hoe we omgaan  met uw gegevens.
  • U geeft toestemming.
  • Gegevens worden alleen vastgelegd en uitgewisseld voor zover noodzakelijk voor passende dienstverlening.
  • U heeft zelf regie over uw eigen dossier.
  • Uitgangspunt van het privacybeleid is dat uw veiligheid en/of die van uw omgeving niet in gevaar komt.
 
Kosten
Hulp en ondersteuning door de wijkteams is gratis.  Ook voor het gebruik van de basisvoorzieningen betaalt u niets. Als we u  doorverwijzen voor aanvullende en/of specialistische zorg, dan betaalt u  mogelijk een eigen bijdrage. De hoogte daarvan is afhankelijk van uw  gezinssamenstelling, gezamenlijk inkomen en vermogen. De  wijkteammedewerker kan u hierbij wegwijs maken.
 
Bijzonderheden            
Behalve de wijkteams zijn er in de gemeente  Hollands Kroon allerlei basisvoorzieningen. Deze zijn gratis en direct  toegankelijk voor iedereen. Denk aan de inzet van vrijwillige  GGZ-maatjes, huisbezoeken aan ouderen, opvoedspreekuren,  schoolmaatschappelijk werk en ondersteuning van de mantelzorg. Ze helpen  u zelfredzaam te blijven, stimuleren dat inwoners elkaar ontmoeten en  elkaar een handje helpen, en voorkomen dat mensen in de problemen komen.  Met twaalf van deze organisaties heeft het wijkteam afspraken gemaakt  over het aanbod van deze basisvoorzieningen. We werken nauw samen. Wilt u  meer informatie over deze basisvoorzieningen, dan kunt u contact met ons opnemen.
          
  
   
    
Ingeschreven bij de KvK 7180 6539
Bankrelatie: NL18 RABO 0330 7971 82
Terug naar de inhoud