Senioren Vereniging "De Kroon" Middenmeer - LSBO-Hollands Kroon

Ga naar de inhoud

Senioren Vereniging "De Kroon" Middenmeer

Bestuur


Voorzitter: Vacant
Secretaris: Rene Verberne (0227-501904).
Wnd Penningmeester: Wilco de Groot (0227-502004),
Bestuurslid: Frouke Katuin,
Bestuurslidlid: Susan Hoes - de Braal,
Bestuurslid: Yntze Wiebenga,
Bestuurslid: Nico Wagenaar,

Vaste activiteiten Seizoen 2020/2021
i.v.m. corona zijn alle activiteiten tot nader bericht gestopt
April 2021
Mei 2021
Bankrelatie: NL18 RABO 0330 7971 82

Ingeschreven bij de KvK : 7180 6539
Terug naar de inhoud