Links - LSBO-Hollands Kroon

Hollands Kroon
Ga naar de inhoud

Links

Website die eventueel voor u van belang zijn
Websites
Omschrijving
Ziekenhuizen  Noord Holland
Bezoektijden, Patientenfolders, wachttijden,Afspraken, route en parkeren
Bezoektijden, Patientenfolders, wachttijden,Afspraken, route en parkeren
Bezoektijden, Patientenfolders, wachttijden,Afspraken, route en parkeren
Bezoektijden, Patientenfolders, wachttijden,Afspraken, route en parkeren
Financien
Nationaal fonds ouderenhulp
Budget informatie voor consumenten
Subsidies
Informatie over persoonsgebonden budget
Subsidies
Beoordelen instellingen die fondsen verwerven
Toeslagen voor huur, zorg en kinderopvang
Informatie ov
Zorginstituut Nederland (voorheen CVZ)
Sociaal cultureel planbureau
Gezondheid
Zorgverzekering Informatie centrum
Informatie over Alzheimer
Site van en voor mensen met een handicap
Programma voor verbeteren zorg
Algemene Ned, gehandicapten organisatie
Nationaal gezondheidsinstituut
Met kennis onderwerp gezond leven
Herstellen na operatie
Informatie over hulpmiddelen
Testjes ter stimulering geheugen
Informatie over vakanties met verzorging
Informatie Technologie
Internet”cafe’voor internetters
Website  voor IT hulp aan ouderen
Ministeries
Ministerie volksgezondheid, welzijn. Sport
Allerhande informatie betreffende overheid
Ondersteuning
Samenwerkingsorg.gebruikersorg. van zorg en dienstverlening
Website LOIS
Het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn.
Vilians Kennisinstituut voor langdurige zorg
Bevordering participatie en zelfredzaamheid
CSO  Coordinatie-orgaan samenwerkende ouderenorganisaties
Vereniging van nederlandse gemeenten
Facilitair Netwerk allochtone Ouderen met nieuws en informatie
Informatie over vrijwilligerswerk
Informatie uit het verouderingsonderzoek van TNO
Vergrijzing als kans voor de toekomst
Ondersteuning voor klanten in de zorg
Voor juridische zaken
Informatie over en van het CAK
Veiligheid en Welzijn
Beveiliging tegen inbraak
Veilig vervoeren van de rolstoelgebruiker
Wonen voor Senioren op Boerderijen
Adeptest
50 plussers vinden elkaar voor gezamenlijke activiteiten
Centraal- en groepswonen
Wonen
Nationaal kenniscentrum domotica en slim wonendomotica
Vereniging eigenhuis
Informatie over wonen en zorg van Arcares en Aedes
Woonkeur certificatie nieuwbouw
Informatie over nieuwe wet ingaande 2008
Informatie over groepswonen
College bouw ziekenhuisvoorzieningen
Domotica
Domotica voor wonen en zorg
Beveiliging en controle gebouwen
In huis lokalisatie
Deurintercom
Deurcommunicatie-apparatuur
Personenalarmering en domotica
Zorg
Meer dan een thuiszorgwinkel
Wegwijzer voor iedereen die op zoek is naar zorg of ondersteuning
Alles over mantelzorg
ondersteuning voor mantelzorgers
Expertise centrum informele zorg/mantelzorg
Keurmerk voor zorg
Inf.zorg en gezondheid, vergelijkende inf. medicijnkosten en zorgverzekeringen
Landelijke organisatie clientenraden
Informatie over mantelzorg en verlofregelingen
Nederlands consumenten en patienten platform
Mantelzorg in de laatste levensfase
Levering hulpmiddelen
Informatie over oa wmo
Informatie over allelei zaken betreffende de gezondheidszorg
Informatie over wmo, wonen,welzijn,zorg
Informatie over WMO
Dienstverlener op het gebied van wonen, service en zorg
Heeft u recht op Wmo-voorziening wonen, huishouden, rolstoelen of vervoer
Zorg of begeleiding nodig?
Heeft u AWBZ-zorg nodig?
Verkeer en vervoer
Veilig Verkeer Nederland
Kenniscentrum voor verkeer en vervoer
Ingeschreven bij de KvK 7180 6539
Bankrelatie: NL18 RABO 0330 7971 82
Terug naar de inhoud