Clientondersteuning - LSBO-Hollands Kroon

Hollands Kroon
Ga naar de inhoud

Clientondersteuning

Wijkteams
Cliëntenondersteuning Wijkteams                   
Het aanvragen van de juiste zorg en ondersteuning  voor uzelf en/of voor uw gezin kan best ingewikkeld zijn en er kan veel  op u afkomen. Maar u kunt ook klachten hebben over de zorg of een  bezwaar willen indienen. Als u behoefte heeft aan meer informatie,  ondersteuning en advies op het gebied van de zorg en ondersteuning, kunt  u een beroep doen op diverse vormen van ‘cliëntondersteuning’.  Bijvoorbeeld via uw eigen netwerk, vanuit de wijkteams en bij diverse  onafhankelijke en meer gespecialiseerde organisaties die Hollands Kroon  heeft gecontracteerd.
          
Wat houdt cliëntondersteuning in?        
  • Informatie en advies op levensbrede domeinen; zorg, welzijn, inkomen, werk, gezondheid, financiën.
  • Hulp bij vraagverheldering; waar heb ik zorg en ondersteuning bij nodig?
  • Activering van uw eigen netwerk; wat kan ik zelf? Wat kan ik aan familie en netwerk vragen om voor mij te doen?
  • Bemiddelen en verwijzen naar juiste zorg en ondersteuning; wat kan ik waar aanvragen?
  • Hulp bij geschillen, klachten, bezwaar en beroep; als u het niet  eens bent met de ingezette zorg of de beslissing van een wijkteam.
  • Hulp bij monitoring en evaluatie van de zorg die u krijgt; heeft de ingezette zorg wel het juiste resultaat?

Het inzetten van uw eigen netwerk          
Bij een gesprek met de medewerkers van het  wijkteam om samen met u uw zorgvraag door te spreken, staat het u altijd  vrij om eigen familie, mantelzorger(s), experts uit uw eigen netwerk,  uw huisarts, of een andere vertrouwenspersoon bij dit gesprek te vragen.  Het kan ook zijn dat u lid bent van een patiëntenvereniging of van een  vakbond en dat zij u kunnen bijstaan om goed uw vragen en situatie door  te spreken met het wijkteam. Het wijkteam wijst u altijd op deze  mogelijkheid.
                         
Advies en ondersteuning vanuit de wijkteams van Hollands Kroon           
Als u vragen heeft, stel ze dan aan het wijkteam.  Zij kunnen u ook helpen als u er met uw eigen netwerk niet uitkomt of  als u meer specialistische vragen heeft. De wijkteams zijn ook een  eerste aanspreekpunt voor u als u informatie en advies wilt over zorg en  ondersteuning in Hollands Kroon. De wijkteams hebben brede kennis over  zorg, welzijn, de sociale kaart, werk, inkomen en ondersteuning in  Hollands Kroon.
          
Onafhankelijke cliëntenondersteuni            
Het staat u vrij om niet in eerste instantie naar  het wijkteam te gaan voor informatie en advies, omdat u het wijkteam  misschien niet onafhankelijk genoeg vindt. In dat geval zijn er in  Hollands Kroon diverse organisaties die u kosteloos kunnen bijstaan.  Hieronder staat om welke organisaties het gaat en op welke manier u deze  kunt bereiken.

MEE & De Wering             
Voor specialistische cliëntondersteuning kunt u  terecht bij organisatie MEE & De Wering. Bijvoorbeeld bij het  indienen van een aanvraag bij de Wet Langdurige Zorg, een sociaal  juridisch vraagstuk, beroep en bezwaar, het in kaart brengen van de  zorgbehoeften voor kinderen en volwassenen met een verstandelijke,  psychiatrische of lichamelijke beperking en voor mensen met een  chronische ziekte.
De aanvraag hiervoor verloopt via het wijkteam. De wijkteams spreken  uw ondersteuningsbehoefte door en stemmen met MEE & De Wering af,  hoe er passende ondersteuning ingeregeld kan worden.

RCO De Hoofdzaak      
Hierbij gaat het specifiek om cliëntondersteuning  aan inwoners met een psychiatrische aandoening. RCO de Hoofdzaak werkt  uitsluitend met ervaringsdeskundigen uit de ggz. Zij kunnen u bijstaan  in alle vragen rondom zorg, welzijn, werk, inkomen en ondersteuning. Via  de wijkteams kan contact worden gelegd voor u, als u van de  ervaringsdeskundigen ggz gebruik wilt maken.
                    
Het Mantelzorgcentrum            
Het Mantelzorgcentrum biedt ondersteuning, advies  en begeleiding aan mantelzorgers. Dus ook hulp bij het aanvragen van  zorg en ondersteuning, het aangaan van het keukentafelgesprek en andere  vragen die u heeft als mantelzorger.
U kunt contact met hen opnemen via info@mantelzorgcenrtrum.nl of telefoon 0223-747009. Op de website staat meer informatie over de services van het mantelzorgcentrum: www.mantelzorgcentrum.nl.

De Familievertrouwenspersoon       
Deze persoon biedt een luisterend oor, wijst de  weg in de ggz, biedt begeleiding, denkt mee in geval van zorgmijding en  bemiddelt in geval van klachten. De vertrouwenspersoon is er speciaal  voor familie en mantelzorgers van mensen met psychiatrische klachten.  Aanmelden bij de familievertrouwenspersoon Ellen de Leijer kan via: e.deleijer@ggz-nhn.nl.
             
Vrijwillig Onafhankelijke Adviseurs (VOA)         
Bent u 45 jaar of ouder, dan kunt u terecht bij de  VOA’s voor cliëntenondersteuning en vragen over wonen, welzijn, zorg,  inkomen en recht. Zij helpen u bijvoorbeeld bij de voorbereiding van een keukentafelgesprek met het wijkteam. Maar ze helpen ook bij het  verkrijgen van meer informatie over regelingen en voorzieningen. U kunt  zich aanmelden voor ondersteuning van een VOA via: Marika de Jager van  Wonen Plus Welzijn, m.dejager@wonenpluswelzijn.nl en 0224-273140.
          
Servicepunten Wonen Plus Welzijn            
De servicepunten bieden informatie, advies en  doorverwijzing op gebied van wonen, welzijn en zorg. Ze worden gerund  door vrijwilligers van Wonen Plus Welzijn. De servicepunten zijn op alle  werkdagen open van 9.00 – 12.00 uur.
Servicepunt Anna Paulowna
Keijzershoff
Vreedenhoff 64
1761 BR Anna Paulowna
0223 535826
annapaulowna@wonenpluswelzijn.nl

Servicepunt Hippolytushoef
Parkzicht
Parkzicht 11
1777 BC Hippolytushoef
0227 591570
wieringen@wonenpluswelzijn.nl

Servicepunt Nieuwe Niedorp
Woonzorgcomplex Trambaan, Wijksteunpunt De Koppeling
Watersnip 72
1733 BG Nieuwe Niedorp
0224 542660
niedorp@wonenpluswelzijn.nl

Servicepunt Wieringerwerf
Cultuurschuur
Loggersplein 1
1771 CE Wieringerwerf
0227 600079
wieringermeer@wonenpluswelzijn.nl
          
   
          
    
    
Ingeschreven bij de KvK
Bankrelatie: NL94ABNA0401175057
Terug naar de inhoud